Aircraft Scatter - Lentokoneheijastus ja sen doppleri.

Keskustelua antenneista, radioista, yms. radioamatööritekniikasta

Revontuliheijastuksen polarisaatiomittaus 6m bandilla - 1.

ViestiKirjoittaja OH7HJ » 08.12.2018 17:48

Havainto: Auroraheijastuksen polarisaatio vaihtui vaakasuuntaisesta pystysuuntaiseksi.

Eilen pääsin ensi kertaa vertaamaan 6m auroraheijastusta suunnilleen keskenään vastaavien vaaka- ja pystyantennien kesken. Majakoina olivat 6m bandin R1-kanavan TV-lähettimet, jotka lähettävät pääasiassa vaakapolarisaatiossa. Vaaka-antennina oli 4-elementtinen, suuntakuvioltaan dipolia vastaava kaksikeilainen dipolimatto D4H, jonka pääsäteilysuunnat ovat koilliseen ja lounaaseen. Vertailupolarisaation antavana pystyantennina oli puolestaan 4-elementtinen koilliseen suunnattu vertikaalijagi Y4V. Vastaanottimina olivat tavalliset RTL-tikut, tosin bandifiltterien läpi kuuntelevina, ja softina SDR V3 ja Spectrum Lab.


Revontuli- eli aurorapurkauksen kohinaisena 'lumisteena' nauhoilla näkyvä heijastusspektri leviää voimakkaasti. Auroraheijastus onkin yksi kaikkein korkeimmalla tapahtuvista voimakkaista sähkönpurkausheijastuksista (EDS). Minkä korkeammalla yläilmoissa sähkönpurkaus tapahtuu, sen leveämmällä hajaspektrillä se moduloi heijastuvaa radioaaltoa. Alkuvaiheen aurorapurkauksissa kohinaspektri näkyy nauhoilla yleensä oikealla, eli korkean dopplersiirtymän puolella. Korkea dopplersiirtymä merkitsee yleensä havaintovastaanotinta lähestyvää aurorarintamaa.

Ensimmäisissä kahdessa liitekuvassa näkyvät Spectrum Labilla zuumatut yksityiskohtanauhat auroran kautta yleensä voimakkaimmista R1-kanavan TV-lähettimistä. Ensimmäisessä kuvaparissa ovat TV-asemien spektrit aurorapurkauksen alun aikana, vaaka-antenni vasemmassa pienemmässä ruudussa, ja vertikaali oikeassa isommassa. Näistä vertaamalla selviää, että vasemmanpuoleisella horisontaaliantennin spektrinauhalla auroraheijastusten 'lumisateena' näkyvät hajaspektrit ovat voimakkaampia. Tuore alkuvaiheen aurorarintama heijasti siis ainakin tässä kokeessa horisontaalipolarisaatiota voimakkaampana.

Ensimmäinen kuvapari: 2018-12-07-1943 FT - Savo-M polarimetry - Comparing D4H to Y4V NE - Aurora (c) OH7HJ.jpg


Auroran hajotessa polarisaatio kääntyi

Toisessa liitekuvassa näkyy, miten aurorapurkauksen leimahtelevan ja pyörteilevän loppuvaiheen aikana sen voimakkaimmin heijastaman radioaallon polarisaatio näyttää kääntyneen. Tälle revontulipurkauksen hajoamista ennustelevalle loppuvaiheelle ovat ominaisia spektrinauhoilla näkyvien 'auroralieskojen' dopplersiirtymän villi vaihtelu korkean ja matalan, eli nauhoilla niiden oikean ja vasemman reunan välillä. Silmin nähtynä tätä revontulten vaihetta kuvataan usein 'tanssiviksi' revontuliksi.

Otosparin oikeanpuoleisen ruudun vertikaaliantennilla 6m R1-TV-kanavan lähetinten revontuliheijastukset alkoivat näkyä voimakkaampana, kuin vasemman ruudun vaaka-antennin näkemät auroraheijastukset. Aurorassa saattaa siis tapahtua polarisaation hajoamista ja kiertymistä radioaallon heijastuksessa ainakin tällä 6m VHF-alabandilla?

Toinen kuvapari: 2018-12-07-2252 FT - Savo-M polarimetry - Comparing D4H to Y4V NE - Aurora (c) OH7HJ.jpg

Kolmannessa liitekuvassa on vertailun vuoksi samasta aurorapurkauksesta hitaan spektrinauhan tallenne 'raakana' jatkuvana R1-TV-kanavan spektrinä. Siinäkin näkyy auroraheijastuksen voimakkuuden kasvu oikeanpuoleisen kuvan vertikaaliantennilla purkauksen loppuvaiheessa, eli nauhoissa ylhäällä.

Kolmas kuvapari: 2018-12-07-2335 FT - Savo-M polarimetry - Continuous R1 spectrum view - Comparing D4H to Y4V NE - Aurora (c) OH7HJ.jpg


Mistä pystypolarisaatio auroraheijastukseen?

Aurorapurkauksen alun voimakkaimmin vaakapolarisaationa heijastuvaa aalto on ymmärrettävä, koska kaikki voimakkaimmat 6m R1-kanavan TV-lähettimet lähettävät horisontaalina. Polarisaation kiertyminen loppuvaiheen aurorapurkauksessa on vaikeampi ymmärtää. Kun ajattelee revontulipurkauksen syntytapaa suurjännitteisenä sähkönpurkauksena ionosfäärin ja voimakkaasti varautuneen aurinkotuuliympäristön välissä olevassa pystysuuntaisessa sähkökentässä, niin ilmiöstä saattaa päästä jyvälle.

Aurorapurkauksen verhomaisen rakenteen muodostavat, suurjännitteisen sähkökentän kiihdyttämien ilmaionien parvet muodostavat pystysuuntaisia ionisaatiovanoja, jotka silloin ymmärrettävästi heijastavat vertikaalipolaroitua radioaaltoa. Kukin lukuisista suurjännitekentässä kiihdytetyistä ilmaioneista muodostaa hetkellisen pystysuuntaisen ionisaatiovanan. Koska aurorapurkauksessa tämä luonnollinen sähkökenttä kiihdyttää lukemattomia ioneja samanaikaisesti, ne yhdessä muodostavat silmillekin näkyvän revontulipurkausverhon pystysuuntaiset säikeet.

Nauhoilla näkyvää radioheijastusta kohinalla hajaspektriksi moduloiva ilmiö saattaa aiheutua revontulipurkauksen lukuisten yhtaikaisesti kiihtyvien ionien radioheijastukseen aiheuttamista dopplersiirtymistä. Silloin hajaspektrin leveys mahdollisesti kuvaa revontulipurkauksen kiihdyttämien ilmaionien nopeusjakaumaa.

Vielä jää selittämättä mahdollinen vaakapolarisaation kiertyminen pystypolarisaatioksi. Samankaltaisia polarisaation muutoksia on aikaisemmin havaittu mm. HF:llä jyrkissä ionosfääriheijastuksissa. Myös auroraheijastuksessahan on kyse jyrkästä takaisinheijastuksesta, eli NVIS. Tällä videolla Matti OH7SV esittelee ionosondiluennossaan radioheijastuksen kiertopolarisaation suunnan jaksottaista vaihtumista HF-alabandeilla: https://www.youtube.com/watch?v=AoOoOXNO8K4


T: - Juha OH7HJ

Kaikkia liitekuvia on voimakkaasti pienennetty, että ne mahtuvat nettisäikeen kokorajoihin. Sri mittaustietsikoiden eri kokoisista näytöistä johtuva vaaka- ja pystypolarisaatioruutujen kokoero!

--------

In English:

6m Band Aurora Scatter Shifted its Polarization

Setting up multi Spectrum Lab windows with different settings sharing and plotting from the same signal source it is easy to monitor simultaneously as well high speed meteor scatters as slower natural high sky scatters. In this experiment I did a simple polarimetric comparison of 6m band R1 channel TV carriers scattering back from aurora (Aurora Borealis, Northern Lights) discharge front.


The result of the observation was that at least this aurora discharge scatter (ADS) appeared to shift the dominating polarization of 50 MHz scatter from horizontal at discharge early stage to vertical at its late stage.

Natural high sky electric discharges like ionospheric lightnings appear to modulate radio waves scattering from them with noise, creating a characteristic spread noise spectrum of electric discharge scatters (EDS). These multi-static radar observations suggest that high altitude natural electric discharge radio scatters on low VHF have a wider distinctive spectrum spread than those scattering from lower altitude discharges like Es.


Aurora Scatter Phases

As a very high altitude discharge the aurora discharge scatter has very wide spread noise spectrum. In the beginning and early stage of the aurora discharge it scatters 6m wave usually with high doppler shift which makes the aurora spread noise spectrum 'cloud' appear rather steadily to the right of TV carriers at these strips. This may indicate aurora discharge front gradually spreading from North to South towards the observing receiver.

Later as the aurora discharge has ceased spreading southwards it shifts to the latter stage of rather rapidly flaring discharges. Aurora watrchers usually describe this latter phase as "dancing Northern Lights". On the spectrum strips the aurora noise spectrum shifts wildly between high and low doppler shifts every few minutes. Eventually the discharge fades out.

Using aerials roughly comparable by their gains towards aurora front, the early phase of aurora discharge scatter appeared to reflect horizontal ADS with stronger signal than vertical. This is easy to understand because majority of R1 TV Tx's are horizontally polarized. However, at the latter flaring phase of the aurora it started to scatter vertical polarization stronger. This polarization shift is more difficult to understand.


Polarization Shift Mechanism?

Comparing to HF band ionosonde observations, it is known that on low HF bands the ionospheric backscatter (NVIS) wave shifts periodically its circular polarization between right and left hand. So there is regular polarization shift happening in ionosphere. This experiment suggests that aurora discharge backscatter may create similar polarization shifting effects on low VHF as regular ionospheric backscatter does on HF.

I have no access to 'real' polarimetry measuring software allowing complete measuring of linear and circular polarizations. So I made the aurora scatter experiment this amateur way as simple comparison between linear polarizations.

Attached are sets of Spectrum Lab strips of early and late phases of aurora discharge scatter. At each there are pairs of screenshots, the left smaller one illustrating horizontal aerial and the right larger one vertical aerial ADS's. Direction of strip movement is from up to down. Screenshot sizes are strongly reduced and compressed from originals to fit file size limits of attachments.


Regards, - Juha OH7HJ
Liitteet
2018-12-07-1943 FT - Savo-M polarimetry - Comparing D4H to Y4V NE - Aurora (c) OH7HJ.jpg
Ensimmäisessä kuvaparissa ovat TV-asemien spektrit aurorapurkauksen alun aikana, vaaka-antenni vasemmassa pienemmässä ruudussa, ja vertikaali oikeassa isommassa. Näistä vertaamalla selviää, että vasemmanpuoleisella horisontaaliantennin spektrinauhalla auroraheijastusten 'lumisateena' näkyvät hajaspektrit ovat voimakkaampia. Tuore alkuvaiheen aurorarintama heijasti siis ainakin tässä kokeessa horisontaalipolarisaatiota voimakkaampana.
2018-12-07-1943 FT - Savo-M polarimetry - Comparing D4H to Y4V NE - Aurora (c) OH7HJ.jpg (89.81 KiB) Katsottu 484 kertaa
2018-12-07-2252 FT - Savo-M polarimetry - Comparing D4H to Y4V NE - Aurora (c) OH7HJ.jpg
Toisessa liitekuvassa näkyy, miten aurorapurkauksen leimahtelevan ja pyörteilevän loppuvaiheen aikana sen voimakkaimmin heijastaman radioaallon polarisaatio näyttää kääntyneen. Tälle revontulipurkauksen hajoamista ennustelevalle loppuvaiheelle ovat ominaisia spektrinauhoilla näkyvien 'auroralieskojen' dopplersiirtymän villi vaihtelu korkean ja matalan, eli nauhoilla niiden oikean ja vasemman reunan välillä. Silmin nähtynä tätä revontulten vaihetta kuvataan usein 'tanssiviksi' revontuliksi.

Otosparin oikeanpuoleisen ruudun vertikaaliantennilla 6m R1-TV-kanavan lähetinten revontuliheijastukset alkoivat näkyä voimakkaampana, kuin vasemman ruudun vaaka-antennin näkemät auroraheijastukset. Aurorassa saattaa siis tapahtua polarisaation hajoamista ja kiertymistä radioaallon heijastuksessa ainakin tällä 6m VHF-alabandilla?
2018-12-07-2252 FT - Savo-M polarimetry - Comparing D4H to Y4V NE - Aurora (c) OH7HJ.jpg (98.49 KiB) Katsottu 484 kertaa
2018-12-07-2335 FT - Savo-M polarimetry - Continuous R1 spectrum view - Comparing D4H to Y4V NE - Aurora (c) OH7HJ.jpg
Kolmannessa liitekuvassa on vertailun vuoksi samasta aurorapurkauksesta hitaan spektrinauhan tallenne 'raakana' jatkuvana R1-TV-kanavan spektrinä. Siinäkin näkyy auroraheijastuksen voimakkuuden kasvu oikeanpuoleisen kuvan vertikaaliantennilla purkauksen loppuvaiheessa, eli nauhoissa ylhäällä.
2018-12-07-2335 FT - Savo-M polarimetry - Continuous R1 spectrum view - Comparing D4H to Y4V NE - Aurora (c) OH7HJ.jpg (61.12 KiB) Katsottu 484 kertaa
Viimeksi muokannut OH7HJ päivämäärä 11.12.2018 15:32, muokattu yhteensä 1 kerran
OH7HJ
 
Viestit: 444
Liittynyt: 22.02.2009 12:38

Meteor Scatter Dopplers on RDF strips - 10.

ViestiKirjoittaja OH7HJ » 10.12.2018 16:19

About locating meteor hits, Esko OH2AYP has introduced me how he is able to define meteor trajectories and areas of impact by combining data from meteor cameras and MS HE dopplers. I can only awe at such math ability!

Every manual MS hit calculation is quite laborous and time consuming so it is practical for those bright fireballs only that attract audience interest. By Esko's analysis those most spectacular and bright fireballs are created by rather slow meteors. He suggests that slow ones survive long enough to burn at low altitude which makes them easily visible to us on the ground.

Huge majority of meteors are unnoticed by anyone's eyes, however. For instant locating of all the numerous high sky meteor scatters a network of two or more RDF receiving stations would allow quick initial cross-locating of hits. At least if there were software for it available.


Best Tx's of Opportunity for MS Head Echo Spotting?

The powerful 6m band TV transmitters are easy for meteor scatter (MS) head echo (HE) spotting because any spectrum software plots nice head echoes on their steady AM carriers. However, 6m aerials are not too common among radio hobbyists and RDF aerials are very rare. What would be good MS observing band with rather high power Tx's and available for anyone, then?

An obvious choice for MS spotting locating would be common FM BC transmitters. FM tx's are available everywhere as well as rx aerials, the FM tx's are powerful enough for MS HE spotting, and they are right at the MS spotting friendly mid or low VHF band. Only thing still needed is receiving software allowing extracting MS dopplers from among the wide frequency modulated (WFM) signal of common BC stations.

There are software for extracting aircraft and other dopplers from FM scatters but these software are not available for us radio hobbyists. Maybe one day someone is able to create FM doppler receiving software for us radio hams, too?


Geminids and Other Slow Meteors

If I have understood it correct the Geminids meteor shower now appearing are supposed to be of asteroid origin? So they should be rather slow ones?

Attached are a few examples of rather mild angle HE dopplers of supposed slow MS hits. There appear to be less these slow 'mild' ones than fast meteor dopplers on my spectrum strips. The usual fast ones plot steep HE dopplers almost perpendicular to tx carrier.

Jussi OH7TE kindly calculated with software by Ilkka OH5IY these radiants of Geminids of this month seen from loc KP30HV: viewtopic.php?f=21&t=295&start=210#p2647


Regards, - Juha OH7HJ -
Liitteet
SL6 RDF XQ4H Moscow TV OH7HJ UTC 2018-12-01-203301 - Mild high flyer.jpg
This 'mild' slow meteor doppler plotted strongest at high doppler shift to the right of Moscow TV Tx carrier and after short pause a continued with a weak doppler over the carrier.
SL6 RDF XQ4H Moscow TV OH7HJ UTC 2018-12-01-203301 - Mild high flyer.jpg (154.3 KiB) Katsottu 456 kertaa
SL6 RDF XQ4H Moscow TV OH7HJ UTC 2018-12-02-110954 - Mild with side band twin.jpg
This MS was strong enough to plot 'twins' on the TV transmission 50 MHz side bands visible to the right.
SL6 RDF XQ4H Moscow TV OH7HJ UTC 2018-12-02-110954 - Mild with side band twin.jpg (131.1 KiB) Katsottu 456 kertaa
SL6 RDF XQ4H Moscow TV OH7HJ UTC 2018-11-29-001535 - Mild visible low.jpg
High doppler part of this mild MS HE is strong. Unusually, also its low doppler to the left of TV Tx carrier is visible although weaker.
SL6 RDF XQ4H Moscow TV OH7HJ UTC 2018-11-29-001535 - Mild visible low.jpg (779.71 KiB) Katsottu 456 kertaa
OH7HJ
 
Viestit: 444
Liittynyt: 22.02.2009 12:38

Revontuliheijastuksen polarisaatiomittaus 6m bandilla - 2.

ViestiKirjoittaja OH7HJ » 11.12.2018 15:55

Toinen auroraheijastuksen polarisaatiomittauskoe. Vertailukuvaparit ovat R1-kanavan Pietarin TV-lähettimen jaksolta. Kunkin spektrinauhaparin 1 ... 6 vasemmanpuoleiset nauhat ovat vaaka-, ja oikeanpuoleiset pystypolarisaatiossa olevalta havaintoantennilta.

Kuvapareista 1 ... 4 havaitaan, että tämän revontulipurkauksen alku näkyy voimakkaampana vaakapolarisaatiossa. Auroraheijastuksen kohinaisen hajaspektrin dopplersiirtymä on aurorapurkauksen alulle tyypillisesti korkealla puolella, eli näissä nauhoissa oikealla.

Kuvapareissa 4 ja 5 alkaa tasaisemman korkean dopplersiirtymän aurorapurkauksen sekaan ilmestyä lyhytaikaisempia, korkean ja matalan dopplersiirtymän välillä vaihtelevia lyhytaikaisia 'leimahduksia', jotka ovat tyypillisiä revontulipurkauksen loppuvaiheelle. Nämä alkavat näkyä yhtä voimakkaana tai voimakkaampina pystypolarisaatiossa, kuin vaakapolarisaatiossa.

Aivan revontulipurkauksen loppuvaiheen nauhaparissa 8. pystypolarisaation näkyy voimakkaampana, aurorapurkauksen vaihduttua sammumista edeltävään tyypilliseen leimahtelevaan vaiheeseensa.


T: - Juha OH7HJ

Johdanto: Revontuliheijastuksen polarisaatiomittaus 6m bandilla - 1. viewtopic.php?f=21&t=295&p=2649#p2649
Liitteet
15-18 FT - Early phase of aurora discharge scatter with high doppler shift - Horizontal scatter is stronger (c) OH7HJ.jpg
Kuvapareista 1 ... 4 havaitaan, että tämän revontulipurkauksen alku näkyy voimakkaampana vaakapolarisaatiossa. Auroraheijastuksen kohinaisen hajaspektrin dopplersiirtymä on aurorapurkauksen alulle tyypillisesti korkealla puolella, eli näissä nauhoissa oikealla.
15-18 FT - Early phase of aurora discharge scatter with high doppler shift - Horizontal scatter is stronger (c) OH7HJ.jpg (276.26 KiB) Katsottu 449 kertaa
19-21 FT - Late phase of aurora discharge scatter with swaying doppler shift on strips 6. - Vertical scatter turns stronger (c) OH7HJ.jpg
Kuvapareissa 4 ja 5 alkaa tasaisemman korkean dopplersiirtymän aurorapurkauksen sekaan ilmestyä lyhytaikaisempia, korkean ja matalan dopplersiirtymän välillä vaihtelevia lyhytaikaisia 'leimahduksia', jotka ovat tyypillisiä revontulipurkauksen loppuvaiheelle. Nämä alkavat näkyä yhtä voimakkaana tai voimakkaampina pystypolarisaatiossa, kuin vaakapolarisaatiossa.

Aivan revontulipurkauksen loppuvaiheen nauhaparissa 8. pystypolarisaation näkyy voimakkaampana, aurorapurkauksen vaihduttua sammumista edeltävään tyypilliseen leimahtelevaan vaiheeseensa.
19-21 FT - Late phase of aurora discharge scatter with swaying doppler shift on strips 6. - Vertical scatter turns stronger (c) OH7HJ.jpg (288.84 KiB) Katsottu 449 kertaa
OH7HJ
 
Viestit: 444
Liittynyt: 22.02.2009 12:38

Dopplers and Tails of Slow and Fast Meteors - 1.

ViestiKirjoittaja OH7HJ » 12.12.2018 16:09

Right now the Geminids slow asteroid meteor shower is showing up on the 6m TV band multi-static radar strips with mild angle head echo (HE) dopplers of meteor scatter (MS) hits. While many MS 'tails' are plotted as short narrow upright lines on spectrum strips, there are also many that create longer and wider spread spectrum 'furry' noise modulated tails. Looking at the rather slow mild angle MS HE dopplers, many of them have a narrow spread spectrum EDS tail, while high velocity meteors with steep angle dopplers usually create wide spread spectrum 'furry' EDS tails.

The 'furry' wide noise MS tails may be caused by meteor ionized track or 'tail' creating a shortcut between high voltage charged spots of ionospheric layers and triggering a high voltage ionospheric discharge. These noise modulated electric discharge scatters (EDS) appear to have wider spectrum spread when occurring at high altitude. Correspondingly, narrow spectrum spread EDS tails seem be created at lower altitudes.

Quite naturally, high velocity steep angle doppler meteors tend to 'burn' in high altitudes, while low velocity mild doppler angle meteors survive deeper to lower altitudes of atmosphere. This leads to an obvious conclusion that fast meteors are usually associated with wide spead spectrum EDS tails because they create trail high and slow ones have narrow spread spectrum EDS tails because they draw their tracks lower.

Attached are examples of recent MS hits with mild angle and steep angle HE dopplers. These have been captured from the online radar voice stream on https://maanpuolustus.net/pages/tutka/ . Here are instructions for anyone interested to plot and capture MS straight from the real time radar stream: http://www.oh7ab.fi/foorumi/viewtopic.p ... =210#p2635


Regards, - Juha OH7HJ

Please click pics to expand them!
Liitteet
2018-12-12-1224 and 1245 FT - PK-M remote stream - RTL HDSDR SL R1 TV - Ant D4H - Mild and steep angle MS HE with EDS compared (c) OH7HJ.jpg
Comparison of mild and steep angle dopplers and their EDS tail spread spectrums.
2018-12-12-1224 and 1245 FT - PK-M remote stream - RTL HDSDR SL R1 TV - Ant D4H - Mild and steep angle MS HE with EDS compared (c) OH7HJ.jpg (181.11 KiB) Katsottu 444 kertaa
2018-12-12-1203 FT - PK-M remote stream - RTL HDSDR SL R1 TV - Ant D4H - Mild angle MS HE with narrow EDS tail (c) OH7HJ.jpg
Meteor tails scatter durations vary a lot. Only those appear to create long duration tail scatters that trigger an electric discharge. This is a mild angle slow meteor hit with short narrow tail scatter.
2018-12-12-1203 FT - PK-M remote stream - RTL HDSDR SL R1 TV - Ant D4H - Mild angle MS HE with narrow EDS tail (c) OH7HJ.jpg (251.44 KiB) Katsottu 444 kertaa
2018-12-12-1209 FT - PK-M remote stream - RTL HDSDR SL R1 TV - Ant D4H - Mild angle MS HE strong long with 5xHE dopplers - Narrow long EDS tails (c) OH7HJ.jpg
A meteor hit with its HE doppler visible simultaneously on five TV carriers. This may be a relatively large meteor hitting rather close to Rx. Mild HE doppler angle tells about slow velocity. EDS tail makes a very strong scatter signal strength. TV side bands are separately visible so this MS hit has narrow spectrum spread indicating meteor burning at rather low altitude.
2018-12-12-1209 FT - PK-M remote stream - RTL HDSDR SL R1 TV - Ant D4H - Mild angle MS HE strong long with 5xHE dopplers - Narrow long EDS tails (c) OH7HJ.jpg (242.02 KiB) Katsottu 444 kertaa
OH7HJ
 
Viestit: 444
Liittynyt: 22.02.2009 12:38

Dopplers and Tails of Slow and Fast Meteors - 2.

ViestiKirjoittaja OH7HJ » 17.12.2018 19:49

Erikoinen kaksoisosuma taivaankivestä. Sama oli tallentunut sekä radiosuuntimon (RDF), että nettitutkan (remote stream) antenneilla. Loivat dopplerit, eli hitaansorttisesti ovat lentäneet, ehkä aitoja asteroidin sukuisia geminiidejä?

Pörröinen sähkönpurkaushäntä eli hajaspektri merkinnee, että kohtuullisen korkealla on vetänyt vanaa. Alemmassa radiosuuntimon otoksessa doppleri vaihtaa väriä, eli on vetänyt melko pitkän viirun yli taivaankannen, koska suuntima on muuttunut lennon aikana.


T: - Juha

Klikkaa kuvat auki:
Liitteet
2018-12-12-2114 FT - PK-M remote stream - RTL HDSDR SL R1 TV - Ant D4H - MS HE double long (c) OH7HJ.jpg
2018-12-12-2114 FT - PK-M remote stream - RTL HDSDR SL R1 TV - Ant D4H - MS HE double long (c) OH7HJ.jpg (650.11 KiB) Katsottu 389 kertaa
SL6 RDF XQ4H Syktyvkar Moscow TV OH7HJ UTC 2018-12-12-191431 - Double mild.jpg
SL6 RDF XQ4H Syktyvkar Moscow TV OH7HJ UTC 2018-12-12-191431 - Double mild.jpg (873.9 KiB) Katsottu 389 kertaa
OH7HJ
 
Viestit: 444
Liittynyt: 22.02.2009 12:38

Dopplers on Air Band ATIS Beacons

ViestiKirjoittaja OH7HJ » 12.01.2019 14:48

Examples of dopplers from a close airport on its 2m ATIS beacon. Quite as expected, low flying aircraft dopplers on takeoff and approach are visible because close horizon does no more limit visibility although ATIS beacons have rather low power of about 10 watts or so. The 6m TV transmitters explained with earlier doppler experiments allow to observe only rather high flying aircraft because these TV transmitters are far away beyond horizon.

A few of these takeoff dopplers are visible almost from the beginning as they extract from the ATIS Tx. The ATIS beacon carrier visible about as vertical line on the Spectrum Lab strips. This suggests that in optimal cases close to Tx aircraft can be observed from very low altitudes.

I do not have a radio direction finding aerial for 2m ATIS band so I am using the incorrect 6m crossed loop XQ4H. With it the Spectrum Lab plots dopplers with their colors varying by their direction of arrival but their RDF directions are not calibrated because of 'wrong' band of RDF aerial.


Regards, - Juha OH7HJ
Liitteet
SL5 RDF ATIS Joensuu - XQ4H 6m (c) OH7HJ - 2018-12-23-1819 - Takeoff doppler seems begin from ATIS carrier.jpg
SL5 RDF ATIS Joensuu - XQ4H 6m (c) OH7HJ - 2018-12-23-1819 - Takeoff doppler seems begin from ATIS carrier.jpg (56.45 KiB) Katsottu 262 kertaa
SL5 RDF ATIS Joensuu - XQ4H 6m (c) OH7HJ - 2018-12-24-0939 - Takeoff doppler visible from ATIS carrier.jpg
SL5 RDF ATIS Joensuu - XQ4H 6m (c) OH7HJ - 2018-12-24-0939 - Takeoff doppler visible from ATIS carrier.jpg (44.98 KiB) Katsottu 262 kertaa
SL5 RDF ATIS Joensuu - XQ4H 6m (c) OH7HJ - 2018-12-24-0339 - Takeoff doppler.jpg
SL5 RDF ATIS Joensuu - XQ4H 6m (c) OH7HJ - 2018-12-24-0339 - Takeoff doppler.jpg (68.56 KiB) Katsottu 262 kertaa
OH7HJ
 
Viestit: 444
Liittynyt: 22.02.2009 12:38

Edellinen

Paluu Tekniikka

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa