Säännöt

 Saapuneet lokit

 Tulokset

Kalakukkokilpailu uudistuu! Nyt uusina luokkina joustavat ”single band” 80 m ja 40 m sekä RTTY-osa!

Kilpailu käydään toisena pääsiäispäivänä, maanantaina 13.4.2009. Kalakukkokilpailun järjestää tänä vuonna Pohjois-Karjalan Radiokerho ry, OH7AB.

Kilpailuaika SSB:  Maanantai, 13.4.2009,   07:00-08:59 UTC   (10:00-11:59 Suomen aikaa)
CW:   Maanantai, 13.4.2009,   10:00-11:59 UTC   (13:00-14:59 Suomen aikaa)
RTTY: Maanantai, 13.4.2009,  13:00-13:59 UTC   (16.00-16.59 Suomen aikaa)
Jaksot SSB:  07:00-07:59 ja 08:00-08:59 UTC (10:00-10:59 ja 11:00-11:59 Suomen aikaa)
CW:   10:00-10:59 ja 11:00-11:59 UTC (13:00-13:59 ja 14:00-14:59 Suomen aikaa)
RTTY: 13.00-13:29 ja 13:30-13:59 UTC (16.00-16.29 ja 16:30-16:59 Suomen aikaa)

SSB- että CW-osassa saman aseman saa työskennellä kerran kummankin jakson aikana kummallakin taajuusalueella, eli yhteensä neljä kertaa. Jakson pituus on 60 min.

RTTY-osassa saman aseman saa työskennellä kerran kummankin jakson aikana eli yhteensä kaksi kertaa. Jakson pituus on 30 min.

Taajuusalueet SSB:   3650-3750 kHz, 7040-7095 kHz
CW:    3510-3550 kHz, 7010-7040 kHz
RTTY:  3570-3610 kHz
Kilpailusarjat SSB- ja CW-osassa on seuraavat kuusi kilpailusarjaa:
  • Yleisluokka yli 100 W
  • Yleisluokka max. 100W
  • Perusluokka
  • MultiMulti -kerholuokka
  • Single band 80 m
  • Single band 40 m

MultiMulti-luokassa saa olla yksi TX/bandi, operaattoreiden määrää ei ole rajoitettu. M/M-asemien tulee sijaita samassa QTH:ssa (=samassa osoitteessa), esim. kerhotilat.

”Single band” -luokkiin osallistuvat saavat työskennellä kummallakin bandilla, mutta lokissa tulee ilmoittaa mikäli haluaa tuloksen laskettavaksi vain jompaankumpaan ”single band” -luokkaan. Bandinvaihto esim. kertoimien antamiseksi on siis sallittua ja jopa suositeltavaa.

RTTY-osassa on kolme kilpailusarjaa:
- Yli 100 W,
- Max. 100W ja
- ”Elämäni ensimmäinen RTTY-kilpailu”, joka on tarkoitettu niille, joita RTTY-kilpailut ovat aina kiinnostaneet, mutta jotka eivät vielä oikeasti ole niihin osallistuneet. Muutama kokeilu eivät estä tähän luokkaan osallistumista.

Sanoma RS(T) + juokseva numero + maakuntatunnus. Esim. 599 079 AL.

Juokseva numero on kolminumeroinen ja tulee aloittaa numerosta 001.

Yhteyspisteet Jokaisesta täydellisestä yhteydestä saa 10 pistettä, edellyttäen että vasta-asema on lähettänyt lokin. Jos sanomassa on yksi tai useampia virheitä, yhteyden arvo on 5 pistettä. Virhe kutsumerkissä mitätöi yhteyden. Yhteydestä vasta-asemaan, joka ei ole lähettänyt lokiaan saa 5 pistettä, edellytyksellä että asema löytyy vähintään viidestä eri lokista.
Hyvityspisteet 40 pistettä jokaisesta työskennellystä maakunnasta kummallakin taajuusalueella, pois lukien oma maakunta. Hyvityspisteiden maksimimäärä on siis 19 x 2 x 40 p = 1520 p. RTTY-osassa vastaavasti yhdellä taajuusalueella, maksimin ollessa 19 x 40 p = 760 p.

Asema kelpaa hyvitykseksi edellytyksellä, että asema löytyy vähintään viidestä eri lokista.

Tulos Lopullinen tulos on yhteyspisteiden ja hyvityspisteiden summa.
Palkinnot Jokaisen sarjan voittajalle kalakukko ja jokaisen sarjan kolme parasta saa kunniakirjan. Kalakukot ja kunniakirjat jaetaan kesäleirin kilpailufoorumilla.

Lisäksi kaikkien kilpailijoiden kesken arvotaan tavarapalkintoja.

Lokiohjeita Kilpailun järjestäjä suosittelee sähköisen lokin käyttöä tuloslaskennan nopeuttamiseksi ja syöttövirheiden minimoimiseksi. Sähköisen lokin tulisi olla ASCII-muodossa ja jonkin yleisen lokiformaatin mukainen. Osallistuminen ja yhteyksien pitäminen ei kuitenkaan edellytä lokien lähettämistä. Lähettämällä edes tarkistuslokin osanottaja kuitenkin mahdollistaa, että vasta-asemat saavat kaikista hänen pitämistään yhteyksistä täydet pisteet.

Paperilokin lähettäviä suositellaan lähettämään lokinsa mahdollisimman nopeasti kilpailun jälkeen, jotta muunnos elektroniseen muotoon sekä sen tarkistaminen ao. kilpailijalla saadaan tehtyä ilman tulosten viivästystä.

Lokien toimitusosoitteet

Sähköpostilla kalakukko@oh7ab.fi

Kaikki saapuneet sähköpostit kuitataan sekä listataan
OH7AB:n kotisivulla www.oh7ab.fi

Postitse
(korppu, CD tai paperi)
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry., OH7AB
PL 73
80101 JOENSUU

 
Lokien viimeinen postituspäivä 27.4.2009.

Yleistä Yhteyksien tarkistaminen ja lokien korjailu vasta-asemien kanssa kilpailun ulkopuolella on kielletty. Kilpailusuoritus voidaan hylätä sääntöjen vastaisen toiminnan, epäurheilijamaisen käytöksen, tiettyjen asemien suosimisen, tahallisen häirinnän, lokien vilpillisen manipuloinnin tms. seikan takia. Lopullisista tuloksista vastaa kilpailun järjestäjä.
Tulokset Järjestäjät pyrkivät tarkkaan tulosten laskentaan, nopeaan tulosten julkistamiseen sekä varmistamaan, että jokaisen osanottajan tulos on oikein laskettu ja sijoitus lopullisessa tulosluettelossa kilpailusuoritusta vastaava.

Kilpailun järjestäjät julkaisevat ensin ennakkotulokset, joiden yhteydessä toimitetaan tarkistusraportti niille osanottajille, jotka sellaista ovat pyytäneet järjestäjiltä joko lähettämänsä lokin yhteydessä tai myöhemmin. Ennakkotulosten julkaisemisen jälkeen osanottajilla on kaksi viikkoa aikaa tehdä huomautuksia kilpailun tuloksista tai pyytää korjausta esimerkiksi omaan tulokseensa. Kilpailun järjestäjien nimeämä kilpailuvaliokunta käsittelee tehdyt huomautukset, joiden jälkeen julkaistaan lopulliset tulokset.

Maakuntatunnukset Kilpailussa käytetään seuraavia maakuntatunnuksia osoittamaan osanottajan maantieteellistä sijaintia:
AL Ahvenanmaa KP Keski-Pohjanmaa PO Pohjanmaa
EK Etelä-Karjala KT Kanta-Häme PP Pohjois-Pohjanmaa
EP Etelä-Pohjanmaa KU Kainuu PS Pohjois-Savo
ES Etelä-Savo LA Lappi SA Satakunta
IU Itä-Uusimaa PH Päijät-Häme UU Uusimaa
KE Keski-Suomi PM Pirkanmaa VA Varsinais-Suomi
KL Kymenlaakso PK Pohjois-Karjala