Yhteistöimintasopimus pelastuslaitoksen kanssa


Pelastuslaitos ja radioamatöörit tiivistävät yhteistyötään

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Pohjois-Karjalan radiokerho Ry allekirjoittavat tänään yhteistoimintasopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on muun muassa tiivistää sopija-osapuolten välistä yhteistyötä sekä tehostaa radioamatöörien osallistumista pelastustoimintaan liittyviin viestinnän tuki- ja ylläpitotehtäviin. Sopimus on ensimmäinen laatuaan Pohjois-Karjalassa tämän kaltaiseen yhteistyöhön liittyen.

Sopimuksen avulla varaudutaan sellaisiin poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa viestiverkoissa kuten matkapuhelin- ja viranomaisradioverkossa (VIRVE) esiintyy laajoja ja pitkäkestoisia häiriöitä. Tyypillisesti tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi voimakkaiden myrskyjen yhteydessä tai teknisen vian vuoksi. Esimerkiksi Tapani- ja Hannu-myrskyissä vuonna 2011 osassa suomea viranomaisten viestiyhteydet takkusivat laajojen sähkönjakelun häiriöiden seurauksena. Vaikka viranomaisradioverkko (VIRVE) on suojattu ja varmistettu verkko, niin häiriöt ovat silti mahdollisia ja siksi pelastuslaitoksella on oltava käytössään myös varajärjestelmä.

Sopimuksen keskeinen henki on, että radioamatöörit sitoutuvat rakentamaan pelastuslaitoksen pyynnöstä koko maakuntaa kattavan korvaavan varaviestiverkon, jolla varmistetaan pelastuslaitoksen viestiyhteydet ja toimintaedellytykset laajoissa ja pitkäkestoisissa viesti- puhelin- ja tietoliikenteen häiriötilanteissa. Pelastuslaitos puolestaan tukee radioamatöörien toimintaa muun muassa luovuttamalla laite- ja koulutustiloja radioamatöörien käyttöön.

Radioamatöörit ovat radioharrastustoiminnan kautta alansa erityisosaajia ja tämän asiantuntemuksen hyödyntäminen pelastuslaitoksen käyttöön on siten erittäin järkevää.

Markus Viitaniemi, valmiuspäällikkö

Lähde: http://www.jns.fi/Resource.phx/pubman/templates/55.htx?id=5171