Kalakukon lopulliset tulokset julki

Kalakukko-kilpailun yhteydessä toisena pääsiäispäivänä pidetyn 1. kotimaisen kilpailutyöskentelyn Suomen Mestaruus-kilpailun lopulliset tulokset ovat nyt netissä.
Tulokset löytyvät osoitteesta http://www.oh7ab.fi/kilpailut/kalakukko-2011/

Yleisluokan 100 W ja alle (CW) mestaruus jaettiin!

Alustavissa tuloksissa yleisluokan 100 W ja alle -luokan mestariksi julistettiin Ville Manninen, OH6QR 2410 pisteellä, hopealle Jari Ojala, OH8L 2400 pisteellä ja pronssille Reino Anttonen, OH5UFO 2390 pisteellä! Tarkastuslaskenta muutti kuitenkin tilannetta:

Välittömästi kun tarkastusraportit oli julkistettu, Ville, OH6QR ilmoitti ”sydäntä särkien” että hänellä on lokissa yksi duplikaattiyhteys, jota tarkastusohjelma ei ollut huomannut. Villeltä vähennettiin siis hänen oman ilmoituksensa perusteella 10 pistettä ja tulos putosi 2400 pisteeseen! Nostamme hattua ja kunnioitamme Villen rehtiä Ham Spirittiä – duplikaatti ei olisi tullut esille tarkastuslaskennassa.

Jarilta, OH8L, oli eräästä yhteydestä vähennetty 5 pistettä väärin saadusta sanomasta. Jari lähetti nauhoituksen, jolla hän todisti että oli saanut oikein tämän aseman lähettämän sanoman niinkuin se bandilla annettiin. Ao. asema oli kuitenkin lokiinsa laittanut eri sanoman kuin mitä hän lähetti ja lokien ratkaistessa Jarille ei voitu antaa viittä lisäpistettä vaan hänellä säilyi 2400 pistettä.

Alustavien tulosten valmistuttua järjestäjät kävivät uudestaan läpi kaikki 20 paperilokia niiden yhteyksien osalta, joissa oli ollut pistevähennyksiä. Järjestäjät halusivat tällä varmistaa, että paperilokit on syötetty oikein sähköiseen muotoon.  Väärin syötettyjä yhteyksiä löytyi 14 noin 900 järjestäjien kirjoittamasta yhteydestä. Reiska, OH5UFO, oli turhaan saanut kahdesta yhteydestä viiden pisteen vähennyksen ja kun tämä korjattiin, nousi hänen pistemääränsä myös 2400 pisteeseen.

Näin Ville, OH6QR; Jari, OH8L; ja Reiska, OH5UFO; – kaikki samalla pistemäärällä 2400 – siis jakavat sähtötyksen yleisluokan Suomen Mestaruuden 100 watin sarjassa. Onneksi olkoon kaikille kolmelle hienosta tuloksesta ja kultamitalista!

Tarkentuneet tulokset

Paperilokien tarkastuksen lisäksi järjestäjät saivat kolme korjauspyyntöä tuloksiin. Kahdessa tapauksessa järjestäjät eivät olleet muistaneet hyvittää kilpailijaa omasta maakunnasta, jos kilpailija oli ainoa osallistuja maakunnassaan.

Lopullisiin tuloksiin on nyt korjattu nämä tarkentuneet tulokset. Tulosluettelossa on *) -merkki kaikkien niiden asemien kohdalla, joiden tulos on tarkentunut. Näiden asemien uudet tarkastusraportit on nyt myös päivitetty nettiin mutta ne tullaan vielä erikseen lähettämään jokaiselle asemalle, joiden tulos on tarkentunut.

Mestaruuden jakautuminen, paperilokien läpikäynti ja se, että kilpailijoilla on mahdollisuus nähdä kaikkien muiden kilpailuun osallistujien lokit ovat osa OH7AB:n halua järjestää kilpailu, jonka tulokset ovat läpinäkyvät ja joissa jokainen voi vakuuttua siitä, että hänen tuloksensa on rehellisesti laskettu ja vastaa hänen kilpailusuoritustaan. Suomen Mestaruus-tason kilpailussa tälläinen julkisuus on paitsi itsestäänselvyys myös välttämättömyys. Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB, on myös aiemmissa Kalakukko-kilpailuissa julkistanut kaikki lokit ja toivoo myös muiden kotimaisten kilpailuiden järjestäjien seuraavan tätä tapaa, joka kansainvälisissä kilpailuissa on yleistä.

Kalakukko oli ensimmäinen kilpailu, joka otti aikanaan käyttöön kahden viikon ”protestiajan”. Kun nyt yhden luokan mestaruus uudelleenjaettiin, osoittaa se että tämäkin on onnistunut käytäntö. Monen kärjessä kamppailevan sydämessä on edelleen arpia, kun tuloksia ei aikanaan niiden julkistamisen jälkeen voinut enää muuttaa vaikka tulokset oli väärin laskettu.

Uusien sääntöjen toimiminen

SM-Kalakukon sääntöjä kehitettiin ja nykyaikaistetiin voimakkaasti Hessun, OH6XY viime kesänä tekemän kilpailukyselyn tulosten perusteella. Järjestäjät toteuttivat kyselyn vastaajien tahtoa lähes jokaisessa kohdassa pyrkien löytämään toimintamallin, joka olisi pääosalle kilpailijoista mieleen. Turhia kieltoja, sääntöjä, ukaaseja ja rajoituksia poistettiin tavoitteena saada kilpailu, jossa kaikilla olisi hauskaa. Ja mukavaa.

Yhdessä kohtaa poikkesimme kansan tahdosta: Kyselyssä 71 % oli sitä mieltä, että kilpailun tulokset tulisi julkistaa 1-2 kuukaudessa ja 10 % oli sitä mieltä, että noin viikko olisi hyvä. Julkistimme kuitenkin tulokset jo kolme päivää lokien viimeisen jättöpäivän jälkeen ……

Kilpailutoimikunta keskusteli muutamasta asemasta, joiden yhteysmäärä ei ollut suuri mutta jotka olivat workkineet jonkun aseman enemmän kuin kerran. Kun yhteysmäärät kuitenkin ylittivät jo edellisessä Kalakukossa määritellyn viiden yhteyden ja eri aseman rajan ja kun asemien kanssa käydyn keskustelun jälkeen ei voitu osoittaa perusteluja suosimiselle, nämä yhteydet hyväksyttiin sellaisenaan. Päätöstä tuki se, että ”suosimis”-viivan vetäminen on vaikeaa – olisiko siis pitänyt hylätä ne toistakymmentä asemaa, jotka pitivät vain muutaman yhteyden?

Tuloslistassa olemme kuitenkin eritelleet, monestako yhteydestä tuli vasta-asemalta loki ja monestako ei. Vaikka olisimme noudattaneet vanhaa sääntöä, että yhteydestä, josta vasta-asema ei lähetä lokia, saa vain puolet pisteistä, eivät tulokset olisi kärjessä muuttuneet.

Uskomme onnistuneemme uusilla säännöillä. Ainakin mitä tulee kilpailijoiden kiitoksiin ja kommentteihin. Niitäkin voit lukea http://www.oh7ab.fi/kilpailut/kalakukko-2011/ ,
jonne olemme keränneet otsikon ”Kommentteja kilpailijoilta ja keskustelupalstoilta” alle saapuneita ja luettuja viestejä. Valitettavasti tiedoston kerääjät sekoilivat, ja kommenteissa ei ole varsinaista aikajärjestystä. Mutta sitä suuremmalla syyllä voi lukea kaikki kommentit. Päivitämme tiedostoa vielä muutaman kerran.

Netissä myös muuta uutta

Sivulta http://www.oh7ab.fi/kilpailut/kalakukko-2011/ löydät nyt myös muuta uutta.

Olemme keränneet sinne CCF-, Ham-Sauna ja Fin-Ham -listoille lähettämämme tiedotteet ennen kilpailua, kilpailun jälkeen ja tulosten valmistuessa. Tiedotteista löytyy mm. taulukko siitä, minkälaisilla eri tavoilla lokeja toimitettiin.

Sivulta löytyy myös esimerkit valtakunnallisesta ja paikallisista lehdistötiedotteista sekä lista niistä yli 30 tiedotusvälineestä, jotka julkistivat Suomen Mestaruus -kilpailun tuloksia tai tekivät loistavia henkilöhaastatteluita uusista Suomen Mestareista. Mutta näistä lähetämme vielä erillisen tiedotteen.

… mutta ei tässä vielä kaikki …

Tulemme vielä ennen lopullista palkintojenjakoa kertomaan, kuka tai ketkä voittivat ne oikeat kalakukot ja ketkä menestyivät tavarapalkintojen arvonnassa.

Kiitokset …

… vielä kerran kaikille, jotka tekivät tästä 1. kotimaisen kilpailutoiminnan Suomen Mestaruus-kilpailusta ”ISON JYTKYN”.

Pohjois-Karjalan Radiokerho ry.
Kilpailutoimikunta