Projektirahasto

Tule tukemaan hyvää yleishyödyllistä toimintaa! Radioamatöörit kehittävät ja ylläpitävät radioverkkoja, joita voidaan käyttää häiriötilanteissa viranomaisten apuna ihmishenkien pelastamisessa, onnettomuuksissa tai luonnonkatastrofeissa. Teemme vapaaehtoistyötäyhteyksien varmentamiseksi. Pohjois-Karjalan Radiokerho ry perusti vuosikokouksessaan 13.3.2016 projektirahaston, jonka varoja käytetään mm. toimintaympäristön kehittämiseen sekä …