VUOSIKOKOUS 2020

Kokous pidettiin varsin kesäisessä säässä Oy Arbonaut ltd:n toimitiloissa. Kokouksen yhteydessä
parkkipaikalla oli rompekirppis, jossa tavara ja raha vaihtoi vilkkaasti omistajaa. Kokouksessa oli yli 20
osanottajaa, etäisimmät Kuopiosta saakka. Kokouksen puheenjohtajana toimi Vellu, OH7FQH, lukuisten
kokousten rutiinilla. Kokous sujui hyvässä hengessä, vilkkaasti keskustellen. Kerhon jäsenmaksu päätettiin
pitää ennallaan 30 eurossa. Toimintasuunnitelmassa on uusina asioina mm. etäaseman rakentaminen,
hanke on jo edennyt, niin suunnittelun kuin toteutuksenkin osalta. Toinen tekniikkaan liittyvä hanke on
DMR- toistimen saaminen Joensuun seudulle. Aluksi toimintaan pistetään Liitolta lainassa oleva laite ja
mikäli aktiviteettia ja kiinnostusta on, harkitaan oman laitteiston hankintaa. Se jäänee kuitenkin ensi
vuoteen. Muuten toiminta jatkaa vakiintuneilla linjoilla, tapahtumien, koulutusten ja verkkojen
kehittämisen merkeissä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Vesa, OH7XI, seuraavaan vuosikokoukseen
saakka, sitten on aika vaihtaa vetäjää. Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Jarkko, OH7HKS, Panu,
OH7CW ja varalle Jani, OH7EOW ja Heimo, OH7TY. Tilit ja budjetti hyväksyttiin hallituksen esityksen
mukaisina. Esillä ollut kerhon sääntöjen päivittäminen käytiin läpi pykälä kerrallaan ja päätettiin hyväksyä.

Kiertopalkintojen tulokset:

Digimodekisa:

High Power: OH7UE 183 maata
Low Power: OH7GGX 26 maata

VHF/UHF – kisa

OH7UE 205 ruutua

Pentin Pytty:

High Power:
OH7UE: 198 maata
OH7ER: 118 maata
OH7MP: 88 maata

Low Power:
OH7GGX: 85 maata
OH7CW: 41 maata